Dijital Tarama

Geleneksel diş hekimliğinde protez, kaplama, dolgu gibi işlemlerde diş ve çene ölçüleri metal kaşıkların içindeki hamurlar ile alınır.

Bu yöntem hastalarda öğürme refleksini tetikleyebileceği gibi alınan ölçünün de her zaman doğru sonuçlar vermemesine neden olur. Dijital diş hekimliğinde optik bir kamera ile dişler taranır ve 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamına aktarılarak 3 boyutlu tarama yöntemi ile gerçekleştirilir.

Hasta uyumludur.
Ölçü hata payı geleneksel yöntemlere göre düşüktür.
Tüm vakaların arşivlenmesi sağlanır.
Üç boyutlu tarama diş hekimliğinin çoğu branşlarında kullanılmaya başlanmıştır.

https://www.dentalcorner.com.tr/wp-content/uploads/2022/12/ic1.jpg